BIOZYM Probiotic Capsule For Marine & Coral แคปซูลช่วยบำบัดน้ำในตู้ปลาทะเล

BIOZYM Probiotic Capsule For Marine & Coral แคปซูลช่วยบำบัดน้ำในตู้ปลาทะเล ตู้ปลาและอุปกรณ์ตกแต่ง

อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง BIOZYM Probiotic Capsule For Marine & Coral แคปซูลช่วยบำบัดน้ำในตู้ปลาทะเล

ราคาก่อนใช้ส่วนลด 645บาท

Generic
  ประกอบด้วยแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพสูง ที่ช่วยบำบัดน้ำ ทำให้น้ำสะอาดใส ไม่มีกลิ่น
  มีแร่ธาตุและวิตามินหลาหลายชนิด ที่ข่วยในการเจริญเติบโตของปะการังและเนื้อส่วนที่ยังอ่อนอยู่
  ช่วยลดค่า BOD, COD ในน้ำ
  ช่วยลดแอมโมเนีย, ไนเตรต, ไนไตร้ท์ ทำให้น้ำอยู่ในระดับที่สมดุลย์
  ช่วยให้น้ำกลับมาใสสะอาด ได้อย่างรวดเร็ว
  ช่วยปรับสมดุลระบบนิเวศน์ในตู้ปลาทะเล
  ใช้งานง่าย เพียงแกะแคปซูล เทลงในน้ำ
  2 แคปซูล ต่อน้ำ 100 ลิตร ใช้ทุกๆ 10-14 วัน
  ใช้ทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำ 3 แคปซูล

ข้อมูลสินค้า BIOZYM Probiotic Capsule For Marine & Coral แคปซูลช่วยบำบัดน้ำในตู้ปลาทะเล


##Tag##
# เชคส่วนลดตู้ปลาและอุปกรณ์ตกแต่งBIOZYM Probiotic Capsule For Marine & Coral แคปซูลช่วยบำบัดน้ำในตู้ปลาทะเล,# ดีไหม BIOZYM Probiotic Capsule For Marine & Coral แคปซูลช่วยบำบัดน้ำในตู้ปลาทะเล,# couponที่ให้อาหาร,# coupon BIOZYM Probiotic Capsule For Marine & Coral แคปซูลช่วยบำบัดน้ำในตู้ปลาทะเล,# ดีไหม ที่ให้อาหาร BIOZYM Probiotic Capsule For Marine & Coral แคปซูลช่วยบำบัดน้ำในตู้ปลาทะเล
Download WordPress Themes Free
Download WordPress Themes Free
Download Nulled WordPress Themes
Download WordPress Themes
free download udemy course