Sobo Super Wave Maker WP-400M เครื่องทำคลื่นสำหรับตู้ปลาทะเล เหมาะกับตู้ปลาขนาด 36-48 นิ้ว

Sobo Super Wave Maker WP-400M เครื่องทำคลื่นสำหรับตู้ปลาทะเล เหมาะกับตู้ปลาขนาด 36-48 นิ้ว ตู้ปลาและอุปกรณ์ตกแต่ง

อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง Sobo Super Wave Maker WP-400M เครื่องทำคลื่นสำหรับตู้ปลาทะเล เหมาะกับตู้ปลาขนาด 36-48 นิ้ว

ราคาก่อนใช้ส่วนลด 501บาท

SOBO
  ใช้สำหรับทำคลื่นในตู้ปลาทะเล
  ช่วยให้น้ำเกิดการหมุนเวียน
  เหมาะสำหรับตู้ 36-48″
  ปรับทิศทางการหมุนของน้ำได้
  ใช้งานง่าย ดูแลรักษาง่าย
  เสียงเงียบ
  F.max 10000 L/H
  ประหยัดไฟ ใช้กำลังไฟ 15 Watt

ข้อมูลสินค้า Sobo Super Wave Maker WP-400M เครื่องทำคลื่นสำหรับตู้ปลาทะเล เหมาะกับตู้ปลาขนาด 36-48 นิ้ว

ใช้สำหรับทำคลื่นในตู้ปลาทะเล
ช่วยให้น้ำเกิดการหมุนเวียน
เหมาะสำหรับตู้ 36-48″
ปรับทิศทางการหมุนของน้ำได้
ใช้งานง่าย ดูแลรักษาง่าย
เสียงเงียบ
F.max 10000 L/H
ประหยัดไฟ ใช้กำลังไฟ 15 Watt


##Tag##
# ถูกจริงตู้ปลาและอุปกรณ์ตกแต่งSobo Super Wave Maker WP-400M เครื่องทำคลื่นสำหรับตู้ปลาทะเล เหมาะกับตู้ปลาขนาด 36-48 นิ้ว,# ตรวจสอบราคา Sobo Super Wave Maker WP-400M เครื่องทำคลื่นสำหรับตู้ปลาทะเล เหมาะกับตู้ปลาขนาด 36-48 นิ้ว,# เชคราคาที่ให้อาหาร,# เชคราคา Sobo Super Wave Maker WP-400M เครื่องทำคลื่นสำหรับตู้ปลาทะเล เหมาะกับตู้ปลาขนาด 36-48 นิ้ว,# ตรวจสอบราคา ที่ให้อาหาร Sobo Super Wave Maker WP-400M เครื่องทำคลื่นสำหรับตู้ปลาทะเล เหมาะกับตู้ปลาขนาด 36-48 นิ้ว
Free Download WordPress Themes
Download WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
Download WordPress Themes
udemy course download free