MALA-GREEN-F มาลากรีนเอฟ ยารักษาโรคสำหรับสัตว์น้ำ 30 ml. ( 3 units )

MALA-GREEN-F มาลากรีนเอฟ ยารักษาโรคสำหรับสัตว์น้ำ 30 ml. ( 3 units ) พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ตู้ปลา และ อ่างปลา

อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง MALA-GREEN-F มาลากรีนเอฟ ยารักษาโรคสำหรับสัตว์น้ำ 30 ml. ( 3 units )

ราคาก่อนใช้ส่วนลด 239บาท

Unbranded/Generic
    MALA-GREEN-F มาลากรีนเอฟ ยารักษาโรคสำหรับสัตว์น้ำ 30 ml.

    ใช้เพื่อรักษาอาการป่วยของปลา เช่น โรคเน่าเปื่อยลำตัว หรือ หาง โรคตกเลือด โรคจุดขาว และหนอนสมอ เห็บ หรือแม้แต่อาการซึม  เบื่ออาหาร  และช่วยลดคลอลีน
    วิธีใช้
    ใช้ 1 ฝา ต่อน้ำ 40ลิตร

    หากต้องการใช้มากกว่า 1ขวด กรุณาเลือกแพค 3,6 ชิ้น เพื่อราคาที่ถูกกว่าโดยร้านค้า Crayfish

ข้อมูลสินค้า MALA-GREEN-F มาลากรีนเอฟ ยารักษาโรคสำหรับสัตว์น้ำ 30 ml. ( 3 units )

ใช้เพื่อรักษาอาการป่วยของปลา
โรคเน่าเปื่อยลำตัว หรือ หาง
โรคตกเลือด
โรคจุดขาว
หนอนสมอ
เห็บ
อาการซึม
เบื่ออาหาร
ช่วยลดคลอลีน


##Tag##
# คูปองพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ตู้ปลา และ อ่างปลาMALA-GREEN-F มาลากรีนเอฟ ยารักษาโรคสำหรับสัตว์น้ำ 30 ml. ( 3 units ),# คนรีวิว MALA-GREEN-F มาลากรีนเอฟ ยารักษาโรคสำหรับสัตว์น้ำ 30 ml. ( 3 units ),# เปรียบเทียบที่ให้อาหาร,# เปรียบเทียบ MALA-GREEN-F มาลากรีนเอฟ ยารักษาโรคสำหรับสัตว์น้ำ 30 ml. ( 3 units ),# คนรีวิว ที่ให้อาหาร MALA-GREEN-F มาลากรีนเอฟ ยารักษาโรคสำหรับสัตว์น้ำ 30 ml. ( 3 units )
Download WordPress Themes Free
Download Nulled WordPress Themes
Download Nulled WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
free download udemy course